Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

        Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie sięga 1949 roku. W pierwszym roku działalności siedzibą Biblioteki był lokal przy Placu Wolności 17, księgozbiór Biblioteki liczył 900 woluminów, w tym 600 – przejętych od Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego, a ilość czytelników wynosiła 204 czytelników. Pierwszym kierownikiem Biblioteki była Stanisława Trojanowska. Na przestrzeni 70 lat Biblioteka wielokrotnie zmieniała lokalizację, zmianie ulegała również wielkość sieci bibliotecznej. W 1951 r. Biblioteka została przeniesiona na ul. Łowicką 22 do większego lokalu. Księgozbiór placówki rozrasta się do liczby 1545 woluminów, przybywa również czytelników. W 1954 r. powstają 3 punkty biblioteczne: Zabrzeźnia, w Spółdzielni Produkcyjnej „Wyzwolenie” oraz w dzielnicy Paleniec, a w roku 1956 powstają nowe punkty biblioteczne. W tymże roku z powodu ciasnoty lokalowej Biblioteka zostaje przeniesiona na ul. Młynarską do budynku Miejskiej Rady Narodowej.
W 1959 r. zbiory Biblioteki wynoszą 6.772 wol., a liczba czytelników – 811.  W 1963 roku zauważa się znaczny spadek czytelnictwa, spowodowany tym, że Biblioteka była przez dłuższy czas zamknięta, w tym roku nastąpiło również przeniesienie placówki do nowego  lokalu na ul. Swoboda 47. W 1969 roku Biblioteka po raz kolejny zmienia swoją siedzibę, tym razem zostaje umieszczona w „Starym Dworku” – przestronnym lokalu przy ul. Dworskiej 2. W 1974 r. na terenie miasta Głowna funkcjonują 4 punkty biblioteczne: w Szpitalu Powiatowym, w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w siedzibie Związku Rencistów i Emerytów oraz w Kadzielinie.

Przełomową datą w historii istnienia MBP w Głownie był rok 1977, kiedy to placówkę umieszczono w przestronnym lokum, zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego, w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego. W tym miejscu Biblioteka działała do 1990 roku.

W związku z przeniesieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie do nowego lokalu na ul. Sikorskiego, w dotychczasowym budynku została utworzona w maju 1977 roku Filia nr 1 MBP w Głownie. W tym miejscu nowo powstała placówka funkcjonowała do marca 1984 roku, po czym została zamknięta z powodu remontu kapitalnego budynku,
a księgozbiór został złożony w budynku przy ul. Łowickiej 74. Z braku lokalu Filia Biblioteki była zamknięta do 1991 roku. We wrześniu 1991 roku Filia MBP w Głownie wznawia działalność w zabytkowym pałacu Jabłońskich, przy ul. Łowickiej 74, w którym działa również głowieńskie Muzeum Regionalne. Po 5 latach funkcjonowania placówki, zostanie ona zamknięta, tym razem bezpowrotnie.

 W roku 1991 Bibliotekę przeniesiono do budynku przy ulicy Kopernika 45, w którym  w którym są umieszczone również: Miejski ośrodek Kultury oraz Klub Sportowy Stal Głowno. W tej lokalizacji Biblioteka funkcjonuje do chwili obecnej.  W 1993 roku kierownictwo Biblioteki objęła Ewa Fijołek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie gromadzi i udostępnia materiały z różnych dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych, dla dzieci i  młodzieży, czasopisma oraz zbiory specjalne, tj. audiobooki, wydawnictwa dotyczące Głowna oraz regionu.

Księgozbiór MBP w Głownie liczy ok.  22.000 wol., rocznie rejestrujemy ok. 1400 czytelników.

Poza działalnością podstawową placówka prowadzi różne formy działalności kulturalno-oświatowej, tj. lekcje biblioteczne, pogadanki, prelekcje, warsztaty, konkursy plastyczne i literackie.

Dużym zainteresowaniem i popularnością wśród czytelników  cieszą się spotkania autorskie. Są one aktywną zachętą do czytania, rozwijają wrażliwość, upowszechniają szeroko pojętą kulturę języka, a przede wszystkim stwarzają wspaniałą okazję do bezpośredniego kontaktu z twórcą i jego dziełami.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny